Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng là một khách sạn 2 sao nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, cách Vincom Plaza Hải Phòng 3,3 km và Nhà hát Lớn Hải Phòng 4,3 km. Khách sạn có sảnh khách chung, các phòng máy lạnh với Wi-Fi miễn phí, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng.

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng là một khách sạn 2 sao nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, cách Vincom Plaza Hải Phòng 3,3 km và Nhà hát Lớn Hải Phòng 4,3 km. Khách sạn có sảnh khách chung, các phòng máy lạnh với Wi-Fi miễn phí, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng.

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng là một khách sạn 2 sao nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, cách Vincom Plaza Hải Phòng 3,3 km và Nhà hát Lớn Hải Phòng 4,3 km. Khách sạn có sảnh khách chung, các phòng máy lạnh với Wi-Fi miễn phí, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng.

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng là một khách sạn 2 sao nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, cách Vincom Plaza Hải Phòng 3,3 km và Nhà hát Lớn Hải Phòng 4,3 km. Khách sạn có sảnh khách chung, các phòng máy lạnh với Wi-Fi miễn phí, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng.

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng là một khách sạn 2 sao nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, cách Vincom Plaza Hải Phòng 3,3 km và Nhà hát Lớn Hải Phòng 4,3 km. Khách sạn có sảnh khách chung, các phòng máy lạnh với Wi-Fi miễn phí, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng.

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng là một khách sạn 2 sao nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, cách Vincom Plaza Hải Phòng 3,3 km và Nhà hát Lớn Hải Phòng 4,3 km. Khách sạn có sảnh khách chung, các phòng máy lạnh với Wi-Fi miễn phí, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng.

Khách sạn Au79 Hải Phòng

Khách sạn Au79 Hải Phòng là một khách sạn 2 sao nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, cách Vincom Plaza Hải Phòng 3,3 km và Nhà hát Lớn Hải Phòng 4,3 km. Khách sạn có sảnh khách chung, các phòng máy lạnh với Wi-Fi miễn phí, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng.