Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng là một khách sạn 2 sao tọa lạc tại số 41 lô 3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khách sạn cách sân bay quốc tế Cát Bi 4 km, cách Nhà hát lớn thành phố 2 km và cách TTTM Aeon Mall Lê Chân 5,5 km.

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng là một khách sạn 2 sao tọa lạc tại số 41 lô 3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khách sạn cách sân bay quốc tế Cát Bi 4 km, cách Nhà hát lớn thành phố 2 km và cách TTTM Aeon Mall Lê Chân 5,5 km.

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng là một khách sạn 2 sao tọa lạc tại số 41 lô 3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khách sạn cách sân bay quốc tế Cát Bi 4 km, cách Nhà hát lớn thành phố 2 km và cách TTTM Aeon Mall Lê Chân 5,5 km.

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng là một khách sạn 2 sao tọa lạc tại số 41 lô 3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khách sạn cách sân bay quốc tế Cát Bi 4 km, cách Nhà hát lớn thành phố 2 km và cách TTTM Aeon Mall Lê Chân 5,5 km.

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng là một khách sạn 2 sao tọa lạc tại số 41 lô 3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khách sạn cách sân bay quốc tế Cát Bi 4 km, cách Nhà hát lớn thành phố 2 km và cách TTTM Aeon Mall Lê Chân 5,5 km.

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng là một khách sạn 2 sao tọa lạc tại số 41 lô 3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khách sạn cách sân bay quốc tế Cát Bi 4 km, cách Nhà hát lớn thành phố 2 km và cách TTTM Aeon Mall Lê Chân 5,5 km.

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng

Khách sạn Punt Hotel Hải Phòng là một khách sạn 2 sao tọa lạc tại số 41 lô 3C đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khách sạn cách sân bay quốc tế Cát Bi 4 km, cách Nhà hát lớn thành phố 2 km và cách TTTM Aeon Mall Lê Chân 5,5 km.