Lịch âm hôm nay ngày 2 tháng 10 năm 2023

Lịch âm hôm nay ngày 2 tháng 10 năm 2023

Ngày 2 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Hai, lịch âm là ngày 18 tháng 8 năm 2023 tức ngày Quý Tỵ tháng Tân Dậu năm Quý Mão. Ngày 2/10/2023 tốt cho các việc: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Xem chi tiết thông tin bên dưới.

Lịch âm hôm nay ngày 2 tháng 10 năm 2023

Lịch âm hôm nay ngày 2 tháng 10 năm 2023

Ngày 2 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Hai, lịch âm là ngày 18 tháng 8 năm 2023 tức ngày Quý Tỵ tháng Tân Dậu năm Quý Mão. Ngày 2/10/2023 tốt cho các việc: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Xem chi tiết thông tin bên dưới.

Lịch âm hôm nay ngày 2 tháng 10 năm 2023

Ngày 2 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Hai, lịch âm là ngày 18 tháng 8 năm 2023 tức ngày Quý Tỵ tháng Tân Dậu năm Quý Mão. Ngày 2/10/2023 tốt cho các việc: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Xem chi tiết thông tin bên dưới.