Lịch âm hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2023

Lịch âm hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2023

Ngày 3 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Ba, lịch âm là ngày 19 tháng 8 năm 2023 tức ngày Ngày giáp ngọ tháng tân dậu năm quý mão. Ngày 3/10/2023 Ngày Thiên Dương tốt cho các việc: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn. Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Lịch âm hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2023

Lịch âm hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2023

Ngày 3 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Ba, lịch âm là ngày 19 tháng 8 năm 2023 tức ngày Ngày giáp ngọ tháng tân dậu năm quý mão. Ngày 3/10/2023 Ngày Thiên Dương tốt cho các việc: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn. Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Lịch âm hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2023

Ngày 3 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Ba, lịch âm là ngày 19 tháng 8 năm 2023 tức ngày Ngày giáp ngọ tháng tân dậu năm quý mão. Ngày 3/10/2023 Ngày Thiên Dương tốt cho các việc: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn. Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)