Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2023

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2023

Ngày 4 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Tư, lịch âm là ngày 20 tháng 8 năm 2023 tức ngày Ngày ất mùi tháng tân dậu năm quý mão. Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2023

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2023

Ngày 4 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Tư, lịch âm là ngày 20 tháng 8 năm 2023 tức ngày Ngày ất mùi tháng tân dậu năm quý mão. Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Lịch âm hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2023

Ngày 4 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Tư, lịch âm là ngày 20 tháng 8 năm 2023 tức ngày Ngày ất mùi tháng tân dậu năm quý mão. Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)