Lịch âm hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2023

Lịch âm hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2023

Ngày 5 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Năm, lịch âm là ngày 21 tháng 8 năm 2023 tức ngày Ngày bính thân tháng tân dậu năm quý mão. Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu. Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Lịch âm hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2023

Lịch âm hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2023

Ngày 5 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Năm, lịch âm là ngày 21 tháng 8 năm 2023 tức ngày Ngày bính thân tháng tân dậu năm quý mão. Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu. Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Lịch âm hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2023

Ngày 5 tháng 10 năm 2023 dương lịch là Thứ Năm, lịch âm là ngày 21 tháng 8 năm 2023 tức ngày Ngày bính thân tháng tân dậu năm quý mão. Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu. Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)