Mở cổng bán vé Rap Việt All Star Concert 2023

Mở cổng bán vé Rap Việt All Star Concert 2023

Ban tổ chức chương trình rap việt all star concert 2023 đã chính thức mở cổng bán vé cho khashc hàng tham dự từ nay đến hết ngày 4/10 với mức giá thấp nhất là 750k và cao nhất là 5tr đồng. Đêm nhạc thuần rap sẽ được diên ra tại Trung tâm hội chợ và trển lãm SECC tại quận 7 tphcm trong ngày 7/10.

Mở cổng bán vé Rap Việt All Star Concert 2023

Mở cổng bán vé Rap Việt All Star Concert 2023

Ban tổ chức chương trình rap việt all star concert 2023 đã chính thức mở cổng bán vé cho khashc hàng tham dự từ nay đến hết ngày 4/10 với mức giá thấp nhất là 750k và cao nhất là 5tr đồng. Đêm nhạc thuần rap sẽ được diên ra tại Trung tâm hội chợ và trển lãm SECC tại quận 7 tphcm trong ngày 7/10.

Mở cổng bán vé Rap Việt All Star Concert 2023

Mở cổng bán vé Rap Việt All Star Concert 2023

Ban tổ chức chương trình rap việt all star concert 2023 đã chính thức mở cổng bán vé cho khashc hàng tham dự từ nay đến hết ngày 4/10 với mức giá thấp nhất là 750k và cao nhất là 5tr đồng. Đêm nhạc thuần rap sẽ được diên ra tại Trung tâm hội chợ và trển lãm SECC tại quận 7 tphcm trong ngày 7/10.

Mở cổng bán vé Rap Việt All Star Concert 2023

Ban tổ chức chương trình rap việt all star concert 2023 đã chính thức mở cổng bán vé cho khashc hàng tham dự từ nay đến hết ngày 4/10 với mức giá thấp nhất là 750k và cao nhất là 5tr đồng. Đêm nhạc thuần rap sẽ được diên ra tại Trung tâm hội chợ và trển lãm SECC tại quận 7 tphcm trong ngày 7/10.