Wren Evans đốn tim fan ở lễ hội âm nhạc

Wren Evans đốn tim fan ở lễ hội âm nhạc

Những ngày cuối tuần vừa qua là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của nam ca sĩ Wren Evans khi anh vinh dự xuất hiện tại một đại nhạc hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc K Food Fair tại Hà Nội

Wren Evans đốn tim fan ở lễ hội âm nhạc

Wren Evans đốn tim fan ở lễ hội âm nhạc

Những ngày cuối tuần vừa qua là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của nam ca sĩ Wren Evans khi anh vinh dự xuất hiện tại một đại nhạc hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc K Food Fair tại Hà Nội

Wren Evans đốn tim fan ở lễ hội âm nhạc

Wren Evans đốn tim fan ở lễ hội âm nhạc

Những ngày cuối tuần vừa qua là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của nam ca sĩ Wren Evans khi anh vinh dự xuất hiện tại một đại nhạc hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc K Food Fair tại Hà Nội

Wren Evans đốn tim fan ở lễ hội âm nhạc

Những ngày cuối tuần vừa qua là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của nam ca sĩ Wren Evans khi anh vinh dự xuất hiện tại một đại nhạc hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc K Food Fair tại Hà Nội