Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's là một chuỗi nhà hàng chuyên về ẩm thực châu Âu, có địa chỉ tại tầng 1, TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân. Nhà hàng phục vụ các món ăn như pizza, mì Ý, sườn nướng, steak bò bít tết,... Thực đơn của Al Fresco's Thực đơn...

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's là một chuỗi nhà hàng chuyên về ẩm thực châu Âu, có địa chỉ tại tầng 1, TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân. Nhà hàng phục vụ các món ăn như pizza, mì Ý, sườn nướng, steak bò bít tết,... Thực đơn của Al Fresco's Thực đơn...

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's là một chuỗi nhà hàng chuyên về ẩm thực châu Âu, có địa chỉ tại tầng 1, TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân. Nhà hàng phục vụ các món ăn như pizza, mì Ý, sườn nướng, steak bò bít tết,... Thực đơn của Al Fresco's Thực đơn...

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's là một chuỗi nhà hàng chuyên về ẩm thực châu Âu, có địa chỉ tại tầng 1, TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân. Nhà hàng phục vụ các món ăn như pizza, mì Ý, sườn nướng, steak bò bít tết,... Thực đơn của Al Fresco's Thực đơn...

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's là một chuỗi nhà hàng chuyên về ẩm thực châu Âu, có địa chỉ tại tầng 1, TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân. Nhà hàng phục vụ các món ăn như pizza, mì Ý, sườn nướng, steak bò bít tết,... Thực đơn của Al Fresco's Thực đơn...

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's là một chuỗi nhà hàng chuyên về ẩm thực châu Âu, có địa chỉ tại tầng 1, TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân. Nhà hàng phục vụ các món ăn như pizza, mì Ý, sườn nướng, steak bò bít tết,... Thực đơn của Al Fresco's Thực đơn...

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's - Aeon Mall Hải Phòng

Al Fresco's là một chuỗi nhà hàng chuyên về ẩm thực châu Âu, có địa chỉ tại tầng 1, TTTM Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân. Nhà hàng phục vụ các món ăn như pizza, mì Ý, sườn nướng, steak bò bít tết,... Thực đơn của Al Fresco's Thực đơn...