Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê

Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê

Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê là một quán ăn nhỏ nằm ở địa chỉ 130 Dương Khuê, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Quán chuyên phục vụ các món Cơm thố, với giá cả bình dân. Cơm Thố...

Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê

Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê

Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê là một quán ăn nhỏ nằm ở địa chỉ 130 Dương Khuê, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Quán chuyên phục vụ các món Cơm thố, với giá cả bình dân. Cơm Thố...

Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê

Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê

Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê Cơm Thố Anh Nguyễn - Dương Khuê là một quán ăn nhỏ nằm ở địa chỉ 130 Dương Khuê, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Quán chuyên phục vụ các món Cơm thố, với giá cả bình dân. Cơm Thố...