Gimbab Hàn Quốc - 52 Ngọc Khánh

Gimbab Hàn Quốc - 52 Ngọc Khánh

Gimbab Hàn Quốc -  52 Ngọc Khánh Gimbab Hàn Quốc - 52 Ngọc Khánh là một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Hàn Quốc, bao gồm kimbap, bibimbap, mỳ tương đen, tokbokki,...Nhà hàng nằm ở số 52 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Gimbab...

Gimbab Hàn Quốc - 52 Ngọc Khánh

Gimbab Hàn Quốc - 52 Ngọc Khánh

Gimbab Hàn Quốc -  52 Ngọc Khánh Gimbab Hàn Quốc - 52 Ngọc Khánh là một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Hàn Quốc, bao gồm kimbap, bibimbap, mỳ tương đen, tokbokki,...Nhà hàng nằm ở số 52 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Gimbab...

Gimbab Hàn Quốc - 52 Ngọc Khánh

Gimbab Hàn Quốc - 52 Ngọc Khánh

Gimbab Hàn Quốc -  52 Ngọc Khánh Gimbab Hàn Quốc - 52 Ngọc Khánh là một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Hàn Quốc, bao gồm kimbap, bibimbap, mỳ tương đen, tokbokki,...Nhà hàng nằm ở số 52 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội. Gimbab...