Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân

Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân

Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân ở đâu Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân nằm ở tầng 2, trung tâm thương mại Aeon Mall Lê Chân, số 10 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải...

Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân

Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân

Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân ở đâu Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân nằm ở tầng 2, trung tâm thương mại Aeon Mall Lê Chân, số 10 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải...

Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân

Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân

Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân ở đâu Marukame Udon - Udon & Tempura - Aeon Mall Lê Chân nằm ở tầng 2, trung tâm thương mại Aeon Mall Lê Chân, số 10 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải...