Tour Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ - VMB Khứ Hồi

TOUR HÀ NỘI - HÀ GIANG - LŨNG CÚ - SÔNG NHO QUẾ Thời gian: 4 ngày 3 đêm Phương tiện: Máy bay khứ hồi Lưu trú: Khách sạn 1 - 2 sao - Những điểm đến nổi bật của tour Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ: + Chinh phục cực Bắc Tổ quốc + Khám phá cung đường Hà Giang “Con đường hạnh phúc” + Dạo thuyền sông Nho Quế + Tham quan các địa điểm nổi tiếng tại Đồng Văn: Dốc Thẩm Mã, Làng văn hóa Lủng Cẩm – Nhà Của Pao, Dinh thự Vua Mèo......

Tour Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ - VMB Khứ Hồi

Tour Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ - VMB Khứ Hồi

Tour Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ - VMB Khứ Hồi

Tour Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ - VMB Khứ Hồi

Tour Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ - VMB Khứ Hồi

Tour Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ - VMB Khứ Hồi

Tour Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ - VMB Khứ Hồi

Tour Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ - VMB Khứ Hồi

TOUR HÀ NỘI - HÀ GIANG - LŨNG CÚ - SÔNG NHO QUẾ Thời gian: 4 ngày 3 đêm Phương tiện: Máy bay khứ hồi Lưu trú: Khách sạn 1 - 2 sao - Những điểm đến nổi bật của tour Hà Giang - Lũng Cú - Sông Nho Quế 4N3Đ: + Chinh phục cực Bắc Tổ quốc + Khám phá cung đường Hà Giang “Con đường hạnh phúc” + Dạo thuyền sông Nho Quế + Tham quan các địa điểm nổi tiếng tại Đồng Văn: Dốc Thẩm Mã, Làng văn hóa Lủng Cẩm – Nhà Của Pao, Dinh thự Vua Mèo......