Voucher trải nghiệm bắn súng thể thao tại Saigon Sniper

1. Thời gian: từ 9h-21h (Mỗi khung chơi sẽ kéo dài 1 tiếng) 2. Địa điểm: - Địa điểm 1: Trung tâm thể dục thể thao Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Bến Nghé, Quận 1 - Địa điểm 2: 8 Phan Đăng Lưu, phường 14, quận Bình Thạnh (lầu 1, Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh) 3. Giá vé: Trial ( 10 viên đạn): 35.000 VNĐ - SNIPER ( 30 viện đạn): 100.000 VNĐ - 2 SNIPER ( 60 viên đạn): 170.000 VNĐ - 3 SNIPER ( 90 viên đạn): 250.000 VNĐ - 4 SNIPER ( 120 viên...

Voucher trải nghiệm bắn súng thể thao tại Saigon Sniper

1. Thời gian: từ 9h-21h (Mỗi khung chơi sẽ kéo dài 1 tiếng) 2. Địa điểm: - Địa điểm 1: Trung tâm thể dục thể thao Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Bến Nghé, Quận 1 - Địa điểm 2: 8 Phan Đăng Lưu, phường 14, quận Bình Thạnh (lầu 1, Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh) 3. Giá vé: Trial ( 10 viên đạn): 35.000 VNĐ - SNIPER ( 30 viện đạn): 100.000 VNĐ - 2 SNIPER ( 60 viên đạn): 170.000 VNĐ - 3 SNIPER ( 90 viên đạn): 250.000 VNĐ - 4 SNIPER ( 120 viên...