7 món ăn giàu protein hơn cả trứng

7 món ăn giàu protein hơn cả trứng

Trong các loại thực phẩm giàu protein thì trứng là loại cung cấp nhiều protein. trung bình mỗi quả trứng có chứa 6g protein và nhiều vitamin cùng khoáng chất thiết yếu. Ngoài trứng thì dưới đây là 7 loại thực phẩm chứa protein còn cao hơn trứng trong mỗi bữa ăn.

7 món ăn giàu protein hơn cả trứng

7 món ăn giàu protein hơn cả trứng

Trong các loại thực phẩm giàu protein thì trứng là loại cung cấp nhiều protein. trung bình mỗi quả trứng có chứa 6g protein và nhiều vitamin cùng khoáng chất thiết yếu. Ngoài trứng thì dưới đây là 7 loại thực phẩm chứa protein còn cao hơn trứng trong mỗi bữa ăn.

7 món ăn giàu protein hơn cả trứng

7 món ăn giàu protein hơn cả trứng

Trong các loại thực phẩm giàu protein thì trứng là loại cung cấp nhiều protein. trung bình mỗi quả trứng có chứa 6g protein và nhiều vitamin cùng khoáng chất thiết yếu. Ngoài trứng thì dưới đây là 7 loại thực phẩm chứa protein còn cao hơn trứng trong mỗi bữa ăn.

7 món ăn giàu protein hơn cả trứng

7 món ăn giàu protein hơn cả trứng

Trong các loại thực phẩm giàu protein thì trứng là loại cung cấp nhiều protein. trung bình mỗi quả trứng có chứa 6g protein và nhiều vitamin cùng khoáng chất thiết yếu. Ngoài trứng thì dưới đây là 7 loại thực phẩm chứa protein còn cao hơn trứng trong mỗi bữa ăn.

7 món ăn giàu protein hơn cả trứng

Trong các loại thực phẩm giàu protein thì trứng là loại cung cấp nhiều protein. trung bình mỗi quả trứng có chứa 6g protein và nhiều vitamin cùng khoáng chất thiết yếu. Ngoài trứng thì dưới đây là 7 loại thực phẩm chứa protein còn cao hơn trứng trong mỗi bữa ăn.