Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40km. Vịnh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40km. Vịnh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40km. Vịnh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40km. Vịnh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40km. Vịnh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40km. Vịnh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.

Checkin Vịnh Vĩnh Hy Ninh Thuận

Vịnh Vĩnh Hy nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40km. Vịnh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.