Hành trình rực rỡ tâp 18

Hành trình rực rỡ tâp 18

Hành Trình Rực Rỡ | Tập 18:Dương Lâm rủ khách mời cover "À Lôi", Negav tương tàn Isaac không hồi kết. Hành Trình Rực Rỡ tuần này đưa khán giả đến với vùng đất cửa ngõ núi rừng Tây Bắc – Yên Bái. Tại đây, danh tính 2 khách mời cũng khiến các thành viên không khỏi tò mò.

Hành trình rực rỡ tâp 18

Hành trình rực rỡ tâp 18

Hành Trình Rực Rỡ | Tập 18:Dương Lâm rủ khách mời cover "À Lôi", Negav tương tàn Isaac không hồi kết. Hành Trình Rực Rỡ tuần này đưa khán giả đến với vùng đất cửa ngõ núi rừng Tây Bắc – Yên Bái. Tại đây, danh tính 2 khách mời cũng khiến các thành viên không khỏi tò mò.

Hành trình rực rỡ tâp 18

Hành trình rực rỡ tâp 18

Hành Trình Rực Rỡ | Tập 18:Dương Lâm rủ khách mời cover "À Lôi", Negav tương tàn Isaac không hồi kết. Hành Trình Rực Rỡ tuần này đưa khán giả đến với vùng đất cửa ngõ núi rừng Tây Bắc – Yên Bái. Tại đây, danh tính 2 khách mời cũng khiến các thành viên không khỏi tò mò.

Hành trình rực rỡ tâp 18

Hành trình rực rỡ tâp 18

Hành Trình Rực Rỡ | Tập 18:Dương Lâm rủ khách mời cover "À Lôi", Negav tương tàn Isaac không hồi kết. Hành Trình Rực Rỡ tuần này đưa khán giả đến với vùng đất cửa ngõ núi rừng Tây Bắc – Yên Bái. Tại đây, danh tính 2 khách mời cũng khiến các thành viên không khỏi tò mò.

Hành trình rực rỡ tâp 18

Hành Trình Rực Rỡ | Tập 18:Dương Lâm rủ khách mời cover "À Lôi", Negav tương tàn Isaac không hồi kết. Hành Trình Rực Rỡ tuần này đưa khán giả đến với vùng đất cửa ngõ núi rừng Tây Bắc – Yên Bái. Tại đây, danh tính 2 khách mời cũng khiến các thành viên không khỏi tò mò.