Hành trình rực rỡ tâp 18 trực tiếp VTV3 hôm nay 24/9

Hành trình rực rỡ tâp 18 trực tiếp VTV3 hôm nay 24/9

Hành trình rực rỡ: Dương Lâm, Negav mở liveshow trên chợ nổi, Tiểu Vy quyết loại Trường Giang. Chuyến khám phá Sóc Trăng khép lại bằng nhiều thử thách thú vị, cùng cú "lật mặt" không ngờ tới đến từ Mạc Văn Khoa

Hành trình rực rỡ tâp 18 trực tiếp VTV3 hôm nay 24/9

Hành trình rực rỡ tâp 18 trực tiếp VTV3 hôm nay 24/9

Hành trình rực rỡ: Dương Lâm, Negav mở liveshow trên chợ nổi, Tiểu Vy quyết loại Trường Giang. Chuyến khám phá Sóc Trăng khép lại bằng nhiều thử thách thú vị, cùng cú "lật mặt" không ngờ tới đến từ Mạc Văn Khoa

Hành trình rực rỡ tâp 18 trực tiếp VTV3 hôm nay 24/9

Hành trình rực rỡ tâp 18 trực tiếp VTV3 hôm nay 24/9

Hành trình rực rỡ: Dương Lâm, Negav mở liveshow trên chợ nổi, Tiểu Vy quyết loại Trường Giang. Chuyến khám phá Sóc Trăng khép lại bằng nhiều thử thách thú vị, cùng cú "lật mặt" không ngờ tới đến từ Mạc Văn Khoa

Hành trình rực rỡ tâp 18 trực tiếp VTV3 hôm nay 24/9

Hành trình rực rỡ tâp 18 trực tiếp VTV3 hôm nay 24/9

Hành trình rực rỡ: Dương Lâm, Negav mở liveshow trên chợ nổi, Tiểu Vy quyết loại Trường Giang. Chuyến khám phá Sóc Trăng khép lại bằng nhiều thử thách thú vị, cùng cú "lật mặt" không ngờ tới đến từ Mạc Văn Khoa

Hành trình rực rỡ tâp 18 trực tiếp VTV3 hôm nay 24/9

Hành trình rực rỡ: Dương Lâm, Negav mở liveshow trên chợ nổi, Tiểu Vy quyết loại Trường Giang. Chuyến khám phá Sóc Trăng khép lại bằng nhiều thử thách thú vị, cùng cú "lật mặt" không ngờ tới đến từ Mạc Văn Khoa