Jungkook (BTS) và BLACKPINK làm nên lịch sử tại VMAs 2023

Jungkook (BTS) và BLACKPINK làm nên lịch sử tại VMAs 2023

Jungkook và BLACKPINK đều lần lượt giành những giải thưởng lớn tại lễ trao giải MTV VMAs năm nay

Jungkook (BTS) và BLACKPINK làm nên lịch sử tại VMAs 2023

Jungkook (BTS) và BLACKPINK làm nên lịch sử tại VMAs 2023

Jungkook và BLACKPINK đều lần lượt giành những giải thưởng lớn tại lễ trao giải MTV VMAs năm nay

Jungkook (BTS) và BLACKPINK làm nên lịch sử tại VMAs 2023

Jungkook (BTS) và BLACKPINK làm nên lịch sử tại VMAs 2023

Jungkook và BLACKPINK đều lần lượt giành những giải thưởng lớn tại lễ trao giải MTV VMAs năm nay

Jungkook (BTS) và BLACKPINK làm nên lịch sử tại VMAs 2023

Jungkook và BLACKPINK đều lần lượt giành những giải thưởng lớn tại lễ trao giải MTV VMAs năm nay