Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô Trà Vinh

Khu du lịch sinh thái Cồn Hô nằm ở xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 15km. Cồn Hô có diện tích 25 ha, được thiên nhiên ban tặng nhiều lợi thế, biến Cồn Hô trở thành hòn ngọc thô để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.