Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc, hay còn gọi là làng cá bè Châu Đốc, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh An Giang. Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Châu Đốc khoảng 4km, trải dài trên sông Hậu.

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc, hay còn gọi là làng cá bè Châu Đốc, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh An Giang. Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Châu Đốc khoảng 4km, trải dài trên sông Hậu.

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc, hay còn gọi là làng cá bè Châu Đốc, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh An Giang. Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Châu Đốc khoảng 4km, trải dài trên sông Hậu.

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc, hay còn gọi là làng cá bè Châu Đốc, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh An Giang. Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Châu Đốc khoảng 4km, trải dài trên sông Hậu.

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc, hay còn gọi là làng cá bè Châu Đốc, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh An Giang. Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Châu Đốc khoảng 4km, trải dài trên sông Hậu.

Làng nổi Châu Đốc An Giang

Làng nổi Châu Đốc, hay còn gọi là làng cá bè Châu Đốc, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh An Giang. Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Châu Đốc khoảng 4km, trải dài trên sông Hậu.