Nhạc sĩ Đỗ Bảo tổ chức live concert kỷ niệm 30 năm ca hát Một Mình Bao La

Nhạc sĩ Đỗ Bảo tổ chức live concert kỷ niệm 30 năm ca hát Một Mình Bao La

Đỗ Bảo: Dù yêu và sống ra sao, ta vẫn luôn là mình ta cô đơn. Tâm sự của nhạc sĩ chăm viết thư tình bằng âm nhạc Đỗ Bảo gửi gắm khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát 'Một mình bao la' diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 11 tới.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo tổ chức live concert kỷ niệm 30 năm ca hát Một Mình Bao La

Nhạc sĩ Đỗ Bảo tổ chức live concert kỷ niệm 30 năm ca hát Một Mình Bao La

Đỗ Bảo: Dù yêu và sống ra sao, ta vẫn luôn là mình ta cô đơn. Tâm sự của nhạc sĩ chăm viết thư tình bằng âm nhạc Đỗ Bảo gửi gắm khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát 'Một mình bao la' diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 11 tới.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo tổ chức live concert kỷ niệm 30 năm ca hát Một Mình Bao La

Đỗ Bảo: Dù yêu và sống ra sao, ta vẫn luôn là mình ta cô đơn. Tâm sự của nhạc sĩ chăm viết thư tình bằng âm nhạc Đỗ Bảo gửi gắm khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát 'Một mình bao la' diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 11 tới.