The Equalizer 3 trở thành quán quân phòng vé tại bắc mỹ

The Equalizer 3 trở thành quán quân phòng vé tại bắc mỹ

Series phim hành động tội phạm The Equalizer 3 hiện đang là tâm điểm tại các phòng vé khu vực bắc mỹ. Nhận được nhiều lời khen từ khán giả và hiện đang có đánh giá tích cực lên đến 76% trên trang Rotten Tomatoes. Bộ phim The Equalizer 3 - thiện ác đối đầu đem lại doanh thu 34,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại 3900 rạp trên thị trường bắc mỹ.

The Equalizer 3 trở thành quán quân phòng vé tại bắc mỹ

Series phim hành động tội phạm The Equalizer 3 hiện đang là tâm điểm tại các phòng vé khu vực bắc mỹ. Nhận được nhiều lời khen từ khán giả và hiện đang có đánh giá tích cực lên đến 76% trên trang Rotten Tomatoes. Bộ phim The Equalizer 3 - thiện ác đối đầu đem lại doanh thu 34,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại 3900 rạp trên thị trường bắc mỹ.