Top 10 minh tinh đẹp nhất Hoa ngữ do Jnet bình chọn

Top 10 minh tinh đẹp nhất Hoa ngữ do Jnet bình chọn

Jnet bình chọn diễn viên đẹp nhất Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh mất hút, top 1 không phải Dương Mịch

Top 10 minh tinh đẹp nhất Hoa ngữ do Jnet bình chọn

Jnet bình chọn diễn viên đẹp nhất Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh mất hút, top 1 không phải Dương Mịch