Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền - Hải phòng

Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền - Hải phòng

Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền Ở đâu Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền nằm ở địa chỉ số 7 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, gần với các điểm du lịch nổi tiếng...

Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền - Hải phòng

Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền - Hải phòng

Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền Ở đâu Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền nằm ở địa chỉ số 7 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, gần với các điểm du lịch nổi tiếng...

Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền - Hải phòng

Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền - Hải phòng

Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền Ở đâu Hải Sản Vũ Lập - Ngô Quyền nằm ở địa chỉ số 7 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, gần với các điểm du lịch nổi tiếng...