Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong ở đâu Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong nằm ở địa chỉ số 1 Lô 3B Lê Hồng Phong, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, gần với các...

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong ở đâu Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong nằm ở địa chỉ số 1 Lô 3B Lê Hồng Phong, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, gần với các...

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong ở đâu Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong nằm ở địa chỉ số 1 Lô 3B Lê Hồng Phong, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, gần với các...

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong

Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong ở đâu Nhà Hàng Gió Biển - Lê Hồng Phong nằm ở địa chỉ số 1 Lô 3B Lê Hồng Phong, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, gần với các...