Bắc bộ đón không khí lạnh trước khi nắng nóng vào cuối tháng 4

Bắc bộ đón không khí lạnh trước khi nắng nóng vào cuối tháng 4

Đầu tháng 4 Bắc bộ vẫn đón tiếp đợt không khí lạnh tăng cường vào trước khi nắng nóng gia tăng mạnh vào cuối tháng 4, Hãy cùng với Revoucher cập nhật tình hình thời tiết bắc bộ vào tháng 4 hàng ngày nhé!

Bắc bộ đón không khí lạnh trước khi nắng nóng vào cuối tháng 4

Đầu tháng 4 Bắc bộ vẫn đón tiếp đợt không khí lạnh tăng cường vào trước khi nắng nóng gia tăng mạnh vào cuối tháng 4, Hãy cùng với Revoucher cập nhật tình hình thời tiết bắc bộ vào tháng 4 hàng ngày nhé!