Chính sách điểm thưởng thành viên

Chính sách điểm thưởng thành viên Revoucher áp dụng cho các thành viên thuộc hệ thống Revoucher để sử dụng trong các ưu đãi dịch vụ. Điểm thưởng của thành viên được quy đổi thành Rec với tỉ lệ quy đổi là 1điểm  = 1 vnđ. Điểm quy đổi chỉ có tác dụng trên hệ thống Web, App của Revoucher. Điểm quy đổi không có giá trị chuyển thành tiền.

Mục đích

Định nghĩa

  1. Khách hàng: Là cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua và sử dụng các dịch vụ xúc tiến thương mại (E-Voucher, E-Gift) điện tử của Đối tác, tham gia vào hệ thống Revoucher.vn và thực hiện các giao dịch theo qui định của Revoucher
  2. Thành viên: Là khách hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên hệ thống Revoucher.vn, tài khoản thành viên của khách hàng được định danh bằng số Điện thoại hoặc Email.
  3. Đối tác (Nhà phát hành-đơn vị xúc tiến): Là tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ có nhu cầu triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng và tham gia hệ thống Revoucher.vn để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử.
  4. Điểm chấp nhận: Là các tổ chức/cá nhân trực thuộc Đối tác, hoặc dùng thương hiệu Đối tác cung cấp, bán các dịch vụ, sản phẩm, hàng hoá cho Khách hàng
  5. Rec: Là điểm thưởng dành cho khách hàng khi tham gia đăng ký vào hệ thống thương mại điện tử và chăm sóc khách hàng của Revoucher, Rec được sử dụng để khấu trừ vào hóa đơn khi khách hàng thực hiện mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ thuộc hệ thống liên kết của Revoucher.vn bao gồm cả hệ thống trực tuyến và các điểm chấp nhận của đối tác liên kết với Revoucher.vn.
  6. Giá trị quy đổi: 1 điểm = 1 vnđ
  7. E-Voucher: Là mã điện tử do đối tác của Revoucher phát hành để chứng nhận một giao dịch đã được thực hiện. Người nắm giữ E-Voucher coi như đã được chứng nhận sở hữu hàng hóa hoặc được phép sử dụng dịch vụ tại điểm giao dịch. E-Voucher thường được bán với giá thấp hơn mệnh giá hàng hóa.
  8. E-Gift: Là mã điện tử được phát hành có mệnh giá 100k, 200k, 500k, … và thời gian ghi trên thẻ dùng để thanh toán hóa đơn khi khách hàng mua sắm các sản phẩm hoặc dịch vụ thuộc mạng lưới của Revoucher

Đối tượng, thời gian áp dụng

Nội dung chính sách

Tích lũy Rec khi khách hàng mua sắm sản phẩm, dịch vụ

Tích lũy Rec khi khách hàng tham gia đánh giá

Hạn sử dụng Rec

Sử dụng Rec

Hóa đơn giá trị gia tăng

Số tiền cần thanh toán = Tổng giá trị đơn hàng – Số E-Point sử dụng

Ví dụ: Thành viên A mua dịch vụ E-Voucher có giá trị đơn hàng là 489,000 vnđ, Thành viên A có 30,000 Rec, sau khi sử dụng để thanh toán, số tiền còn lại thành viên cần thanh toán là: 489,000 – 30,000 = 459,000 vnđ

Hoàn trả tích lũy Rec

Ebis sẽ hoàn trả Rec vào tài khoản của khách hàng khi cần bồi hoàn cho những trường hợp đổi trả, do đó Rec sẽ được duyệt ngay sau khi Revoucher xử lý hoàn tất yêu cầu đối trả (xem thêm chính sách dành cho khách hàng).