Chính sách đổi trả

Quy định hoàn trả, đổi trả

Định nghĩa E- voucher, E-coupon

Khách hàng được đổi / trả E-voucher/ E-coupon với các lý do sau:

Điều kiện hoàn trả E-voucher/ E-coupon

Phương thức hoàn trả E-Voucher/E-Coupon 

Quy định hoàn tiền

Nguyên tắc hoàn tiền

Thời gian hoàn tiền từ Revoucher