Chính sách giao hàng

Thời gian giao voucher điện tử ( E- Voucher/ E- Coupon)

Khách hàng thanh toán bằng phương thức thu tiền tại nhà( COD):

Khách hàng thanh toán online bằng Internet banking, bằng tài khoản Dealtoday: