Từ khóa lich nghi tet duong lich

Lịch nghỉ tết dương lịch 2024

Lịch nghỉ tết dương lịch 2024

Cập nhật ngày 05/09/2023
Theo quy định của bộ luật lao động việt nam năm 2019 người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày trong dip tết dương lịch 2024. Cụ thể người lao động được nghỉ 1 ngày tết dương lịch tức là ngày 1/1/2024 dự kiến sẽ vào thứ 2 nên chỉ được nghỉ 1 ngày nguyên lương.