Từ khóa mavel

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

Park Seo Joon góp mặt trong bộ phim mới The Marvels

Cập nhật ngày 09/10/2023
The Marvels thuộc giai đoạn thứ 5 trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Phim là phần tiếp nối của Ms.Marvel năm 2022. The Marvels là bộ phim thứ 33 của Marvel Studios.