Từ khóa vinh long

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Checkin Con đường gốm đỏ Vĩnh long

Cập nhật ngày 12/09/2023
Một điểm nhấn của Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023 là Con đường nghệ thuật với những sản phẩm gốm đỏ đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.