Từ khóa Microsoft

Microsoft thử nghiệm xóa nền tự động trong Paint

Microsoft thử nghiệm xóa nền tự động trong Paint

Cập nhật ngày 12/09/2023
Microsoft đang thử nghiệm một phiên bản app Paint mới có tính năng xoá nền ảnh, hiện chỉ có sẵn trong chương trình Windows 11 Insider